heemkundige database

Beheer van heemkundige collecties


Dit is de webstek voor het beheer van heemkundige collecties.

Om de gegevens te kunnen raadplegen of bij te werken is een gebruikersnaam en een paswoord nodig. Een gebruikersnaam en paswoord voor een bepaalde gebruiker kan u aanvragen bij de administrator van deze webstek. Gelieve daartoe per e-mail een formulier (zie link hieronder) met de nodige informatie (gebruikersnaam + naam van de vereniging + motivatie) te sturen.

Voor alle gegevens op deze webstek geldt een copyright, deze hebben te maken hebben met de bescherming van eventuele auteursrechten. U moet de volgende wettelijke voorwaarden accepteren:

"Gebruiker bevestigt de gegevens uit de heemkundige databases(s) en de webstek enkel te benutten voor niet-commerciƫle doeleinden in het kader van heemkundige activiteiten of van heemkundig of geschiedkundig onderzoek.
Bij elke overname (publicatie, mededeling, enz) van elementen (informatie, beeldmateriaal, persoonsgegevens), geheel of gedeeltelijk, uit de heemkundige database of de webstek zal een duidelijke bronvermelding toegevoegd worden. Uiteraard mag de overgenomen informatie niet onder een eigen copyright geplaatst worden.
Alle redelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie te verzekeren. Toch kan geen garantie geboden worden dat alle gegevens correct zijn. De beheerder (= verantwoordelijke van de heemkring) van deze gegevens kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden bij eventuele overtredingen van de wettelijke voorschriften o.m. deze verbonden aan het auteursrecht en het portretrecht, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies die kan voorkomen uit het gebruik van informatie of elementen uit de heemkundige database of de webstek.
Wanneer links naar andere sites zijn aangebracht, kan de beheerder van de informatie op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die sites, voor het gebruik ervan of voor de producten en diensten die op die sites worden voorgesteld of verkocht.
Indien een gebruiker eventuele inbreuken vaststelt op de gebruiksrechten verbonden aan bepaalde elementen uit de heemkundige database of de webstek, dan zal hij/zij zo snel mogelijk de verantwoordelijke heemkring hierover inlichten. Deze behoudt zich het recht voor (na onderzoek) deze gegevens (of een deel ervan) al of niet uit de heemkundige database te verwijderen of de toegang ertoe te beperken zonder verdere verplichtingen tegenover of mededeling aan de personen of organisaties die hiervan gebruik maken of gebruik gemaakt hebben."

Afhankelijk van het voor een bepaalde gebruiker door de administrator ingestelde toegangsniveau (user/master/administrator), kan u enkel de gegevens bijwerken of raadplegen. Een gebruiker met administrator privileges kan benevens het aanmaken van gebruikers, bijwerken van systeembestanden, ook alle gegevens bijwerken en raadplegen.


Aanmelden

Registreren

Publiek