HK Antwerpen Noord

Met behulp van deze toepassing krijg je toegang tot de heemkundige data en de verzamelingen van de instellingen/heemkringen die in partnership deze toepassing hebben ontwikkeld en hun gegevens wensen te delen.
Klik op een van de rubrieken : 'Collecties' voor collectie-gegevens, 'Personalia' voor persoonsgegevens, 'Begraafplaatsen' voor grafgegevens. Je kan gericht zoeken op basis van een zoekterm (of combinatie van termen), auteur, enz. Je kan uw zoekaktie beperken tot een domein (instelling/heemkring) of een bepaald thema of op personen (genealogische opzoeking). Om af te sluiten, klik 'Exit'.

Uw contact :      


Verklaring (Algemene Voorwaarden)

Rechten: Voor alle gegevens die je hier kan raadplegen geldt een copyright. Als gebruiker bevestig je de informatie uit de heemkundige databases(s) en de webstek enkel te benutten voor niet-commerciƫle doeleinden.

Alle redelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie te verzekeren en om aan de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, portretrecht en privacy te voldoen. De beheerder (= instelling/heemkring) van de gegevens kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele inbreuken op de auteurs- en andere rechten en voor rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voorkomen uit het gebruik van informatie, afbeeldingen of andere elementen die ter beschikking gesteld worden. Voor links die naar andere sites zijn aangebracht kan de beheerder op geen enkele manier verantwoordelijkheid gesteld worden voor de inhoud, het gebruik of de producten en diensten die op die sites worden voorgesteld of verkocht.

Indien je meent dat een deelnemende instelling/heemkring ongewild de rechten verbonden aan bepaalde gegevens zou hebben geschonden, gelieve deze dan zo snel mogelijk hierover in te lichten met aanduiding van de identificatie (domein/collectie/deelcollectie/itemid) van het bewuste data-element zodat de situatie kan worden rechtgezet. De beheerder behoudt zich het recht voor om, na onderzoek, deze gegevens (of een deel ervan) al dan niet te verwijderen en/of de toegang ertoe te beperken zonder verdere verplichtingen tegenover of mededeling aan de personen of organisaties die hiervan gebruik maken of gebruik gemaakt hebben.

Privacy - we respecteren uiteraard de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen voor de nodige beveiliging ervan. Informatie omtrent aan- en afmelden (email, datum/uur, ip-adres) worden opgeslagen gedurende een beperkte periode (max 3 maanden). Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor heemkundige en/of administratieve doeleinden. Door het gebruik van deze toepassing stem je toe dat uw gegevens voor deze doeleinden worden opgeslagen en verwerkt.

Bronvermelding: bij elke overname (publicatie, mededeling, enz) van elementen (informatie, afbeeldingen, persoonsgegevens), geheel of gedeeltelijk, moet de toestemming worden verkregen van de instelling/heemkring die het origineel beheert en zal de herkomst worden vermeld. Uiteraard mag de overgenomen informatie niet onder een eigen copyright geplaatst worden.

Partners

scillaHeemkundige Kring Scilla vzwinfo@scilla.beopen : Maandag 14 tot 17u
hk3rozenHeemkring De Drie Rozenanita.couwels@telenet.beopen : Secretariaat : Kerkstraat 24, 2970 's-Gravenwezel
hoghescoteHeemkring Hoghescote vzwdevleeschouwer@gmail.comopen : op aanvraag
hkzoerselHeemkundige Kring Zoerselheemkundige.kring.zoersel@zoersel.beopen : donderdag 20u
hkessenKoninklijke Heemkundige Kring Essenheemhuis@skynet.beopen : op aanvraag
erfgoedcel-kapelle-bosErfgoedcel Kapelle-op-den-Bosels.verheyen@telenet.be;bart.doms@telenet.beopen : Op aanvraag

© GXP Consulting GCV - contact : Roland Doclo (rdoclo@gxpconsulting.com)

Ontwikkeld met steun van